Välkommen

Hållbarhetsarbete enligt EKSN handlar om att hantera frågorna på ett pragmatiskt och praktiskt sätt via Analys – Systematiskt genomförande – Utbildning.
Analys – vad som måste göras dvs vad lagen kräver och vad kunder och andra intressenter förväntar sig. Detta ska sedan kopplas samman med organisationens ambitionsnivå.
Systematiskt genomförande handlar om att hitta en röd tråd från ambition, via mål och handlingsplaner till det konkreta genomförandet och uppföljningen.
Utbildning och lärande handlar om att skapa engagemang, mod och vilja till det förändringsarbete som hållbarhetsfrågor handlar om.