Bilar – nya utsläppskrav

Det rör på sig när det gäller utsläppskraven på bilar.
EU-parlamentet och ministerrådet nådde i december en överenskommelse om att höja kraven på person- och skåpbilars koldioxidutsläpp i EU efter 2020. Utsläppen från personbilar ska vara 37,5 procent lägre 2030 än vad de är 2021 och för skåpbilar ska de sänkas med 30 procent. EU-parlamentet hade velat se en än mer långtgående skärpning.

Konstigt nog – när det gäller lastbilar, finns idag inga gränsvärden för hur mycket koldioxid dom får släppa ut. Även ett sådant lagförslag är på gång och väntas klubbas de närmaste månaderna.