Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Vi pratar mycket om klimatförändringar – men hör inte så mycket om den biologiska mångfalden. Faktum är att när det gäller de planetära gränserna (läs mer i Johan Rockströms bok Big world – Small planet) så är biologisk mångfald en av de gränser vi redan passerat och där vi ligger mest illa till. Det handlar om skogsburk, jordbruk, fiske och utsläpp från olika håll. och det handlar om Sverige – liksom Amazonas och Antarktis.

Biologisk mångfald är en eftersatt fråga – en fråga som vi bör lära oss mycket mer om, prata mycket mer om. Ett sätt att lära mer är att vi engagerar oss i Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Läs mer om vad som händer runt om i Sverige.

Planera in 22 maj 2018 – en dag för biologisk mångfald

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/fira-biologiska-mangfaldens-dag-med-oss