Din hållbarhetscoach

Omvärlden förändras, förväntningar och krav på att företaget ska arbeta ansvarsfullt ökar ständigt. Samtidigt som de konkreta, dagliga frågorna i verksamheten ställer krav och tar tid.
Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en organisation handlar om tusen och en frågor. Många har svårt att veta var de ska börja eller vad de ska prioritera.

Ett bollplank, en hållbarhetscoach kan vara ett effektivt sätt att utmana och effektivisera olika delar av hållbarhetsarbetet. Det kan vara ett sätt att skapa nytt engagemang, ny energi.

Som din hållbarhetscoach kan jag skapa mervärde för dig genom tex att:
– Se vad som krävs för att er verksamhet ska ha ett långsiktigt framgångsrikt hållbarhetsarbete.     Jag kan hjälpa dig att identifiera vad som skapar störst värde.
– Skapa ett systematiskt, målorientearat sätt att arbeta med era prioriteade frågor.
– Identifiera och skapa vettiga arbetssätt för att genomföra beslutade förändringar.
– Ta fram idéer och metoder för att engagera och involvera medarbetare.
– Skapa och införa en årlig kommunikationsplan för hållbarhetsfrågorna.