EKSN

Kompetens, vilja och strukturerat arbetssätt

EKSN tror på att framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver kompetens, vilja och ett strukturerat arbetssätt.
Kunskap om våra risker, vad förändringarna innebär – vad vi lämnar och vart vi går. Vilka och vad som kommer att påverkas. Hur förbättringsarbetet ska gå till.
All framgångsrik förändring, all utveckling kräver dessutom vilja, mod – en vilja att engagera och involvera. Det handlar om kommunikation och att lära.
Och för att inte gå vilse i allt som ska göras behövs bra, effektiva verktyg som möjliggör och hjälper oss att genomföra det vi har bestämt oss för att göra.

Detta-ar-eksn

img_2310

Jag heter Eva Stenström och har under många år arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor i internationella, producerande organisationer som Perstorp och IKEA Industry. Som EHS-chef – environment, health and safety – har jag byggt upp och infört fungerande strukturer för organisation, arbetssätt och engagemang kring hållbarhetsfrågorna.
Under resans gång har jag skapat mig en gedigen erfarenhet av projektledning, förändringsprocesser och kommunikationsfrågor. Jag har lång erfarenhet av att införa och arbeta med mål- och resultatorienterat metoder.
Jag har också lång erfarenhet av att skapa och genomföra utbildningar och work shops till olika målgrupper – bla på företag som IKEA Industry, Scan, Albany och Europolitan.