Entreprenörer som jobbar med idéer som förbättrar världen

Läser i Naturskyddsföreningens årsbok 2017 om några av alla kreativa
människor som skapar lösningar för att minska våra Omtänkmijöproblem. Läser tex om Sofie Allert på Swedwish Algae Factory vars alger “absorberar de tre utsläpp vi talar om mest i dag – koldioxid, fosfor och kväve. Av dem skapar vi nya, värdefulla produkter där vi använder hela organismen. Vi reducerar den globala uppvärmningen, motverkar övergödning och skapar hållbara alternativ till miljöbova som palmolja och konstgödsel”.
Och jag läser om Nudie Jeans – som erbjuder sig att förlänga jeansens liv genom att sy om och ändra. Gratis!

Visst går det att hitta miljöbra lösningar. Visst kan vi lära av naturen – och av varandra.