Giftfria kläder?!

Även om det tar tid så visst tas det små steg…..
EU-kommissionen har nu beslutat om en begränsning för vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, så kallade CMR-ämnen, i varor av textil och i skor.
De här nya begränsningen innebär att:

  •  det finns haltgränser för 33 olika CMR-ämnen och ämnesgrupper. Haltgränserna är olika för olika ämnen.
  • haltgränserna gäller textilier och skor som är tillgängliga för privatpersoner.  Med textilier avses kläder och tillbehör till kläder och andra textilier som kommer i kontakt med huden.Tyger i bilar, bussar och möbler i offentliga miljöer omfattas också.
  • haltgränsen för formaldehyd i jackor, rockar eller möbelklädsel är 300 mg/ kg under perioden 1 november 2020 – 1 november 2023. Därefter gäller ett strängare gränsvärde.
    Läs mer på https://www.kemi.se

På tal om kläder och textilier. Det är ju inte bara tillsatserna i textilierna som skadar miljön – själva materialet är ju också mer eller mindre miljöbra. Polyester, akryl och nylon är syntetiska fibrer vars sammansättning är mycket lik plast och de utvinns ur petroleum och är inte nedbrytbara. Dessutom luktar plaggen när man svettas i dom.
Bättre alternativ är ull, lin och hampa.
Viskos då? Ja viskos är en konstfibrer som utvinns ur ett naturmaterial, oftast trämassa från gran. Det krävs en kemisk process för att omvandla cellulosan till en textilfirber. I den kemiska processen används bland annat lösningsmedel som svavelsyra och koldisulfid. Koldisulfid är mycket giftigt. Dessutom – nästan all viskosproduktion sker i Asien och där är det generellt sämre ställt med miljö- och arbetsskydd än i Europa. Men visst går det att producera också viskos på ett mer hållbart sätt och flera stora klädkedjor har skrivit på en vägledning om hur hållbar tillverkning ska ske.
Lyocell (gran, bambu eller andra träslag) är ett mer miljövänligt alternativ än traditionell viskos, då kemikalierna återvinns i tillverkningsprocessen och tillverkningen kräver mindre energi. Lyocell benämns ofta som Tencel, vilket egentligen är ett varumärke.
Bomull är ett naturmaterial men odlingen av bomull kräver stora mängder vatten och bekämpningsmedel. Vid framställningen av bommullstyg krävs ytterligare stora mängder vatten och kemikalier för att bleka, färga och sätta tryck på tyget. Plagg som fraktas långt behandlas dessutom med kemikalier för att inte mögla på vägen.

Så hur gör man då? Jo – man kan tex
– köpa second hand, byta med vänner
– välja fibrer som lin, hampa, ull, lyocell
– välja ekologisk bomull
– välja miljömärkt
– fråga efter bra alternativ, kräva fakta