Hej då kol!

En era närmar sig sitt slut

Så länge vi velat säga detta: kolkonsumtionen sjunker i hela världen. En era närmar sig sitt slut. Kinas konsumtion har nått sin lägsta nivå på sex år och i USA har man inte använt så här lite kol sedan 1970-talet. Det är goda nyheter för alla utom för kolarbetarna som aldrig kommer att få jobben tillbaka, hur mycket president Trump än säger så.
En orsak är förstås att skiffergas är så billigt, vilket gör att koldioxidutsläppen inte minskar i takt med kolförbrukningen utan nu genereras av andra källor. I alla fall är det så i USA. Men utsläppen av koldioxid i atmosfären ökar inte heller utan har legat på samma nivå i tre år nu.
Men den stora orsaken, i ett globalt perspektiv, är faktiskt att efterfrågan sjunker.
Som vi rapporterat om i tidigare nummer så ökar kapaciteten för att producera förnyelsebara bränslen (främst sol och vind) snabbt – mycket snabbt – eftersom förnyelsebara bränslen numera kan produceras lika billigt som fossila bränslen.
I januari stoppade Kina utbyggnaden av 100 nya kolkraftverk och häromveckan invigde landet världens största flytande solkraftverk vilket är ett tecken i tiden: en era går mot sitt slut och en ny börjar.

Källa: CSR i praktiken