Helsingborg är Miljöbästa kommun 2017

Helsingborg har bestämt sig för att vara ledande i miljö- och klimatfrågor och tidningen Aktuell Hållbarhets utnämning till Sveriges bästa miljökommun visar att man är på god väg.

Vårt mål om att Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor handlar om att helsingborgarna ska kunna minska sin miljöpåverkan. Det handlar också om att inspirera och sporra andra kommuner att ta efter och utmana oss att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. Jag ser fram emot att Helsingborg utmanas. Precis som Sverige visar ledarskap i klimatfrågan globalt ska Helsingborg och andra kommuner i toppen göra det nationellt, säger Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.

Frågorna som har ingått är bland annat om hur kommunerna arbetar med FN:s hållbarhetsmål, informerar kring avfallssortering och återbruk samt om det finns placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan. Kraven som ställs i bedömningen blir tuffare för varje år. Nya frågor för i år är bland annat om hur kommunerna säkerställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocesser hur de arbetar med skyddad natur.
Förutom Aktuellts hållbarhets egna bedömningsfrågor ingår även Svenskt Vattens hållbarhetsindex, Miljöfordon Syds rankning av kommunernas fordonsflottor, Naturvårdsverkets sammanställning över kommunala naturreservat och Naturskyddsföreningens undersökning kring giftfria förskolor.
Läs mer
Helsingborg Sveriges bästa miljökommun 2017