Ny svensk klimatlag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Målet ska vara att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
Det klimatpolitiska ramverket ger den långsiktighet och förutsägbarhet som näringslivet behöver för att driva utvecklingen av klimatsmart och fossilfri teknik.

Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn, säger klimatminister Isabella Lövin (MP)

Läs mer
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-sverige_H401MJU24