Safety Leadership med IKEA Industry i Polen

IKEA Industry har i ett antal år arbetat aktivt med att införa en verklig säkerhetskultur i företaget. Att införa en säkerhetskultur är en lång process där man mycket medvetet jobbar med såväl beteendefrågor som systemlösningar.
Jag har haft den äran att arbeta med IKEA Industry i denna process och nu i september var det dags för en ny utbildningsinsats riktad till mellanchefer på fabrikerna. Mellancheferna genomgår en 4-dagars “Train the trainer” och har sedan i uppdrag att utbilda och ha en dialog med sina teamledare/skiftledare. Syftet med utbildningsinsatsen är att ytterligare inspirera och engagera medarbetarna till nya steg mot en arbetsmiljö utan olyckor.

Safety leadership