Tjänster

Du vet att hållbarhetsfrågorna – miljöfrågor och sociala frågor –  är viktiga. Och du vill att din verksamhet ska bli bättre även på detta. Men du har kanske inte tid, kanske inte tillräcklig kunskap för att komma vidare.
Jag kan hjälpa dig och din organisation att komma igång, att komma vidare. Tillsammans kan vi ta de små stegen som ofta behövs för att upptäcka vad och hur man ska göra.

Det kan handla om att hitta praktiska ting att genomföra – allt från källsortering, fikarummet, förbrukningsvaror.
Eller så behöver ni en struktur för att jobba långsiktigt. En struktur som passar er, som hjälper er att involvera medarbetarna.
Vi vet att allt förändringsarbete handlar om engagemang och motivation. Ett sätt att skapa detta är att samlas i en utbildning/workshop för att lära och diskutera om hur just ni kan göra för att skapa en mer hållbar verksamhet.

Jag har erfarenheter från drygt 20 års arbete med hållbarhetsfrågor i kemiindustrin, IKEA’s globala möbeltillverkning och med utbildningar och detta har gett mig kunskap och erfarenhet inom såväl strategisk planering som praktisk genomförande.