Utbildning

img_2040utb-4

Varaktig förändring kräver engagemang, kunskap och mod. Ett sätt att skapa detta är med hjälpa av  utbildning och work shops.
Jag har lång erfarenhet av utbildning för olika målgrupper, utbildningsformer och branscher. Jag tar fram och genomför utbildningar med utgångspunkt från målgruppens, verksamhetens och utbildningens syfte.

Exempel på utbildningsområden:
– Grundläggande miljö och hållbarhet
– Struktur och systematik i hållbarhetsarbetet
– Säkerhetskultur – Safety culture och Safety leadership
– Förändringsprocess – praktisk förändringsledning, förändringsledarens roll
– Ett fantastiskt team